HURDA METAL TOPLAMA AYIRMA TESİSİ
Firmalardan kaynaklanan hurda metal malzemeleri tehlikesiz atık yönetmeliği çerçevesinde
listesi aşağıda bulunan kapsamda tesisimizde işlenmektedir.